Originální kolekce
Měna:
 
 
logo
 
 
 
 
Zpět do obchodu
 
 

Formulář pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Formulář pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží (podle čl. 5 OP).Ke stažení zde.

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

 

 

Adresát/Prodávající:

CUSTOM s.r.o.

Sídlo: Petrská 1136/12 , Praha 1 - Nové Město ,PSČ 110 00

 

Adresa pro zaslání vráceného zboží:

Pepe Jeans London 

OC PALLADIUM (patro -1)

Nám. Republiky 1,

PSČ 110 00  Praha 1 - Nové Město ,

 

 

 

Věc:

Oznámení o odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 

Kupující/Spotřebitel:

Jméno a příjmení spotřebitele 

Adresa spotřebitele 

Kontaktní telefon

Emailová adresa 

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží.

 

Kód zboží nebo název (najdete na visačce)

Číslo daňového dokladu (najdete na paragonu a/nebo daňovém dokladu-faktuře/dodacím listu) 

Datum objednání zboží (*)/datum obdržení zboží (*)

 

Číslo bankovního účtu/kód banky (pro vrácení ceny zboží) 

 

Zároveň s odstoupením zasílám/osobně doručuji (*) zboží ohledně, kterého od smlouvy odstupuji.

Jsem srozuměn s tím, že předmětné zboží musím zaslat ve lhůtě stanovené pro odstoupení od smlouvy

na vlastní náklady na adresu prodávajícího shora uvedenou.

 

Důvod vrácení zboží (tato informace je dobrovolná a slouží ke zkvalitnění služeb prodávajícího) (*)

 

 

V                            Datum 

 

 

_____________________________

Podpis spotřebitele

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

"Pepe Jeans London" OC PALLADIUM (patro -1) Nám.Republiky 1, Praha 1
Nahoru